Funcția estetică a amenajărilor peisagistice

Crearea ambianței naturale a omului modern este o problemă deosebit de complexă, care nu se dispensează de estetică.

În localități, sunt constituite în mod special spații libere care, pe lângă alte funcții, au menirea de a înfrumuseța și armoniza diferitele componente ale cadrului construit ; plantațiile, peluzele de iarbă, decorațiunile florale, bazinele, arta monumentală ș.a. alcătuiesc peisaje integrate structurilor urbane. Ele pun în valoare arhitectura construcțiilor, conferă varietate ansamblurilor compuse din elemente asemănătoare, imprimă personalitate orașelor, cartierelor, străzilor.

Parcurile, grădinile și alte amenajări peisagistice, rezultate în urma unui proces creativ artistic, după anumite criterii și principii, sunt compoziții estetice. Dacă contemplarea peisajului natural armonios sau a podoabelor lumii vegetale – flori, arbori, arbuști, ierburi – produce încântare, plăcere, admirație necondiționată, în aprecierea unei creații de arhitectură peisageră intervin criterii aplicabile unei opere de artă ; este însă o artă accesibilă, ușor de înțeles și apropiată tuturor, pentru că folosește elementele naturale, care exercită o atracție spontană.

În amenajările peisagistice, trama organizării generale, funcționalitatea bună a diferitelor sectoare, comoditatea și accesibilitatea rezultând dintr-un plan bine conceput sunt strâns corelate cu realizarea unui cadru estetic plăcut, care se exprimă prin manierea compozițională, prin limbajul grupărilor spațial-volumetrice, al formelor și culorilor și prin însăși frumusețea florei cultivate.

Și în afara localităților, intervențiile în peisaje, urmărind diferite scopuri ( ecologice, turistice, economice etc) se fac nu numai cu grija protecției mediului ambiant, ci și cu aceea a ameliorării sau păstrării calității estetice a peisajelor transformate.

Autor Constantin Claudiu

Publicat 03.09.2011

Bibliografie : ‚ Arhitectură peisageră „ – Prof. Univ. Dr. Ana- Felicia Iliescu

Editura Ceres 2003.

 

Comments are closed.