Grădinile Tematice din Parcul La Villette

Autor: Ing. Peisagist Gabriela Chiorcea

Un alt element important, care face parte din ansamblul Parcului, este reprezentat de Grădinile Tematice. Acestea sunt în număr de 12 și sunt concentrate, cu precădere, în zona centrală a Parcului, reprezentând una dintre atracțiile zonei și fiind legate între ele printr-un sinuos traseu de promenadă (www.villette.com).

Grădina Temerile copilăriei, este un spațiu care reînvie amintirile copilăriei, realizat cu ajutorul unei mini păduri de Molid și Mesteacăn, care te îndeamnă la visare (fig. 13 și 14). Această stare îți este indusă și cu ajutorul unor dispozitive, așezate de-a lungul aleilor, care scot diverse sunete în momentrul în care vizitatorul trece prin dreptul lor (www.villette.com).

Grădina Dragon, este un spațiu dominat de o construcție gigant, de 80m lungime, realizată din lemn și metal și înfăţișează un dragon (de unde și numele grădinii), a cărui limbă transformată întrun mare tobogan (fig. 15 și 16 ) reprezintă o atracție deosebită pentru copiii de toate vârstele. Este un spațiu care îndeamnă la mișcare (www.villette.com).

Grădina Dunelor și a Vânturilor, este, în totalitate, realizată din culoare vălurite, care te duc cu gândul la dunele din nisip ale deșertului (fig. 17 și 18). Împreună cu turbinele care sunt puse în mișcare cu ajutorul unor moriști de vânt, aceste spaţii vălurite realizează un loc de joacă dinamic și este accesat, în special, de copiii mai mari (www.villette.com).

Grădina Insulă, este o grădină, în mijocul căreia, se află o lespede din granit peste care se prelinge un strat foarte subțire de apă, care acoperă întreaga lespede și, datorită acestui fapt, se creează un efect de oglindă care face ca, pe suprafața ei, să se reflecte cerul și vegetația din jur (fig. 19 și 20). Impresia este de-a dreptul spectaculoasă. Pavajul din restul grădinii este realizat din bucăți de marmură albă și neagră, iar vegetația dominantă este compusă din stejari și pini (www.villette.com).

Grădina Spalier, este realizată pe opt terase. Pe aceste terase este plantată viță de vie, care, condusă pe spaliere, făurește o boltă și realizează, în acest mod, un grandios spațiu umbrit (fig. 21 și 22). Tot aici sunt amenajate, la baza fiecărei trepte, 90 de mici fântâni care sursură la baza viței de vie și se varsă în canale înguste. Din loc în loc sunt așezate ghivece cu plante de sezon, care dau o notă veselă întregii grădini (www.villette.com).

Grădina Echilibrului,  se constituie întrun spațiu în care sunt plasate elemente de mobilier care provoacă vizitatorul la păstrarea echilibrului (fig. 23 și 24). Tot aici găsim și umbrare, sub forma unor zmeie mari, care au o structură metalică și sunt amplasate în mijlocul vegetației (www.villette.com).

Grădina Umbrelor, reprezintă o zonă cu o vegetăție bogată care, împreună cu pavajul și mobilierul, creează un joc al umbrelor (fig. 25 și 26). Acest joc este proiectat astfel încât, datorită manierei ingenioase de amplasare a luminilor, să poată fi perceput, nu doar pe timpul zilei, ci și pe timpul nopții, în egală măsură, ca fiind un loc al umbrelor (www.villette.com).

Grădina Oglinzilor, este un spațiu în care sunt amplasate 28 de oglinzi prinse de blocuri de granit sub formă de monoliți și amplasate printre vegetația grădinii (fig. 27 și 28). Aceste oglinzi creează și amplifică senzația de adâncime, stimulând imaginația vizitatorului, datorită reflectării imaginilor vegetației, sau a altor oglinzi, din același perimetru, aflate în apropiere (www.villette.com).

Grădina de Bambus, este o zonă situată cu 6 m mai jos decât restul parcului și, datorită acestui fapt, zgomotul din jur și puterea vântului sunt estompate, realizându-se astfel, un spațiu liniștit, de meditație. Vegetația existentă în aceast spațiu este formată, așa cum o arată și numele grădinii, aproape exclusiv, din bambus (fig. 29 și 30) și, datorită acestui fapt, ea se menţine verde pe tot parcursul anului, ceea ce-i sporește atractivitatea (www.villette.com).

Grădina Desen, este un spațiu amenajat între anii 2003-2006. Această grădină este o mare lucrare de artă și se dorește a fi un omagiu adus celor care au luptat, și luptă, împotriva flagelului SIDA (fig. 31 și 32). Această lucrare are o suprafaţă de 1001 mp de pavaj și este compusă din 16.000. de plăci de ceramică, acoperite cu aproximativ 10.000. de desene care îmbină, în modul cel mai fericit, mesajul artistic, cu cel pentru sănătate (www.villette.com).

Grădina Acrobației, este un spațiu care pune la încercare abilitățile acrobatice și sportive ale celor care accesează această zonă a parcului (fig. 33 și 34). Stimularea abilităților acrobatice, și de mișcare, este realizată cu ajutorul frânghiilor pentru alpinism și a aparatelor pentru sport, care fac din acest spațiu, unul dinamic (www.villette.com).

Grădina Pasageră, este o zonă a parcului cultivată, după tehnologii ecologice, cu tipuri de vegetație spontană aparţinând întregului glob terestru (fig. 35 și 36). De aceea, această grădină are o bogăție și o multitudine de ecosisteme care compun, printre altele, un crâng de arțari, un iaz, etc. și are multiple funcţiuni, pentru că ea servește, nu numai pentru recreere, ci și ca materie de studiu pentru școlarii și/sau locuitorii zonei. Aceste plante sunt, deci,  cultivate în dublu scop: educațional și estetic, descoperind, atât utilitatea, cât și frumusețea florei spontane a planiglobului (www.villette.com).

Partea de Nord și cea de sud ale Parcului La Villette sunt dominate de construcții care adăpostesc o serie de instituții publice importante, precum:

Muzeul de Științe și Industrie, este cel mai mare muzeu al Europei în acest domeniu (fig. 37). Acesta are aproximativ 5 milioane de vizitatori pe an și are drept scop promovarea celor mai noi descoperiri în domeniul știinţei și tehnicii. La Geode, situată în imediata apropiere a muzeului, este o construcție sferică, îmbrăcată în sute de mii de plăcuțe triunghiulare din oțel inoxidabil și care adăpostește un cinematograf (fig. 38). Forma sa sferică nu este întâmplătoare, aici putându-se realiza proiecții la 3600. Cele două construcții sunt amplasate în partea de nord a parcului (Wikipedia, 2011).

 

În partea de sud a Parcului La Villette sunt amplasate: Conservatorul Național de Muzică și Dans, considerat una dintre cele mai mari școli de artă ale Europei (fig. 39), Orașul Muzicii (fig. 40) care adăpostește Muzeul de Muzică, o Sală de concerte și o Bibliotecă multimedia. Întregul ansamblu se întinde pe o suprafață de 23.000.mp (Wikipedia, 2011).

Mergând spre centrul Parcului, descoperim Hala Mare, aceasta reprezentând cea mai veche construcție din La Villette. Ea a fost ridicată odată cu vechile abatoare, în 1867, și avea menirea de a adăposti animalele care urmau să fie sacrificate (fig. 41 și 42).

În zilele noastre, Hala Mare adăpostește: concerte, expoziții, librării și producții de teatru. În piața din fața Halei Mari este amplasată Fântâna cu Lei, amenajată în anul 1911 (Wikipedia, 2011).

La Villette s-a vrut un parc a secolului XXI, bazat pe 3 elemente de organizare a spațiului: puncte, linii și suprafețe, devenind repede cunoscut ca un parc neconvențional,  bazat pe stilul cultural.

Cu toate că, în decursul timpului, Parcul La Villette a avut parte și de critici, el poate reprezenta un exemplu pentru studiul în Amenajarea Peisageră, deoarece conține toate elementele de care este nevoie pentru un astfel de demers.

Parcul La Villette reprezintă, în primul rând, un imens spațiu de joacă, pentru vizitatorii de orice vârstă. Mobilierul, operele de artă, pavajul, dar și parte din amenajarea peisageră, te îndeamnă permanent la joc și mișcare. Totodată este și un loc care găzduiește o concentrare de spații de cultură și recreere (Muzeul de Științe și Industrie, Conservatorul Național de Muzică, Săli de Concerte și un Cinematograf).

Acest Parc reușește să îmbine, într-un mod fericit, cultura și sportul (reprezentat de grădinile tematice și zonele cu peluze), dând energie și viață spațiului. Mai putem constata că diferențele de nivel care există în anumite zone ale Parcului au fost rezolvate fericit, fiind integrate în design-ul amenajării (o parte dintre Grădinile Tematice și o parte din zona de lângă Muzeul de Științe și Industrie).

Bernard Tschumi a colaborat la amenajarea Parcului La Villette cu o serie de artiști care și-au lăsat amprenta în diferite zone ale parcului (zona cu bicicleta răsturnată, o parte dintre Grădinile Tematice).

Spre deosebire de alte parcuri ale Parisului, acesta este un parc deschis (ne avînd garduri sau porți) care poate fi accesat ziua și noaptea; aici desfășurându-se o serie de manifestări culturale, atât în timpul zilei cât și al nopții.

Bibliografie:

– Designul în spaţiile deschise urbane: Aducând o bucată de peisaj în oraş, autor: Han Lorzing, 2000.

– Creând viață în spațiul urban, autor: Kirsten Fredrickson, editat de Institutul Politehnic de Stat Virginia, 1999.

– Spaţiul deschis urban în secolul 21: Peisajul şi planificarea urbană, autor: Catharine – Ward Thompson, editat de Colugiul de Artă din Edinburgh, Universitatea Heriot-Watt, UK, 2002.

http://www.villette.com/votre-visite/parc-et-jardins

www.tschumi.com / home.asp

http://www.inkque.sg/~debyzantine/website/bernard_tschumi/parc.htm

http://www.pasodoble.fr/projet/Parcs/la-Villette.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Villette

http://www.galinsky.com/buildings/villette/

 

Sursa imaginilor:

www.googleearth.com

www.googleimages.com

www.wikipedia.com

http://www.panoramio.com/photo

http://141.100.77.202/lehrinhalte/Allgemein/Fachgruppen/Darstellung/Geometrie/Plakate/pages/A14015%20Bernard%20Tschumi%20-%20Parc%20de%20la%20Villette.htm

http://www.larch.umd.edu/dsw/larc_263_examples/parc_de_le_villette_site.pdf

http://timnickersonla.com/villette.html

Comments are closed.