Proiectul tehnic în amenajările peisagere (II)

B. Piesele desenate.

1. Planurile generale

-Planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice,

-Planurile topografice principale,

-Planul general de amenajare, care trebuie să redea amplasarea elementelor componente şi modelarea reliefului.Se indică cote de nivel, distanţe de amplasare, orientări, coordonate, axe, repere de nivelment şi planimetrice, cotele şi distanţele pentru drumuri, alei pietonale, platforme.

-Planurile principale privind sistematizarea verticală a terenului , săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat, lucrările privind stratul vegetal, alte date tehnice,

-planurile principale privind construcţiile subterane ( amplasare, dimensiuni, secţiuni, profile longitudinale.)

-planurile de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.

2. Planşele principale ale obiectelor ( elementelor componente) – se grupează în volume sau broşuri pentru fiecare specialitate distinctă. Este indicat ca fiecare obiect subteran sau suprateran ( lac, colină- belvedere, circulaţii, piese de arhitectură, instalaţii, mobilier de parc, echipamente şi amenajări de joacă şi jocuri sportive, obiecte decorativem plantaţii, peluze si decoraţiuni florale, etc.) să aibă o denumire şi un simbol ( cod).

Planşele trebuie să redea după caz, planul individual de amplasare pentru fiecare obiect, planurile de arhitectură ( plan orizontal, secţiuni şi detalii importante, cu precizarea cotelor, dimensiunilor, distanţelor, ariilor, materialelor şi finisajelor acestora), planuri privind structura de rezistenţă  a unor obiecte, planurile instalaţiilor pentru unele obiecte ( amplasare, scheme principale, secţiuni, detalii cu indicarea de cote, dimensiuni, materiale, izolaţii necesare, parametri principali ai instalaţiilor), planurile de dotare a unor obiecte cu mobilier, inventar gospodăresc, paza contra incendiilor, protecţia muncii etc , cu indicarea caracteristicilor.

Planurile de plantare trebuie să redea exact componenţa diferitelor categorii de plantaţii, numărul exemplarelor, distanţele de plantare, lungimea gardurilor vii cu specificarea numărului de rânduri, etc.

Ca şi studiul de fezabilitate , proiectul tehnic pentru o investiţie complexă se elaborează de către proiectantul peisagist în colaborare cu proiectanţii de diferite specialităţi, în funcţie de natura dotărilor şi amenajărilor incluse în viitoarea amenajare peisagistică.

Proiectul tehnic pentru o investiţie publică se verifică de către specialişti atestaţi de Ministerul Lucrărilor publice  si Amenajării Teritoriului, conform regulamentului aprobat prin HG. 925/1995, precum si a altor acte normative in vigoare.

Proiectele pentru investiţiile private se contractează direct cu proiectantul sau cu antreprenorul care poate asigura atât proiectarea cât şi execuţia, şi în acceastă situaţie se poate apela la mai mulţi ofertanţi, alegerea fiind în general determinată de reputaţia proiectantului şi costul proiectării.

În elaborarea proiectului se foloseşte o metodologie asemănătoare cu cea prezentată mai sus însă consultarea repetată a beneficiarului ( investitorului) simplifică procedurile, mai ales pentru investiţiile mici ( grădinile pentru locuinţe).

Foto 1 – Proiectul arhitectului peisagist Kazuyuki Ishihara – Japonia , castigatorul Medaliei de bornz la World Gardening Cup 2011

Foto 2 – Arhitectul peisagist din Japonia, Kazuyuki Ishihara, intr-o conferinta in aer liber la World Gardening Cup 2011

Autor Constantin Claudiu
Publicat 07.11.2011
Bibliografie : ‚ Arhitectură peisageră „ – Prof. Univ. Dr. Ana- Felicia Iliescu
Editura Ceres 2003.

 

Comments are closed.