Substraturile de pământ – Pământul de ţelină şi pământul de frunze

Pământul de ţelină

Se prepară din brazde de pământ înierbat, luate din terenurile cultivate cu plante furajere perene ( lucernă, trifoi ) odată cu desfiinţarea culturilor sau de pe izlazuri înţelenite în mod natural. Un bun pământ de ţelină rezultă şi din brazdele înierbate cu amestecuri de ierburi din cadrul suprafeţelor gazonate.  Brazdele înierbate se desprind cu plugul la adâncimea de circa 10-15 cm, , după care se iau şi se aşează în platforme sau chiar grămezi. Odată cu aşezarea brazdelor , în platformă este bine să se stropească cu apă sau must de bălegar, în scopul de a se grăbi descompunerea părţilor vegetale, iar în cazul utilizării mustului de bălegar se realizează şi o îmbunătăţire în elemente nutritive. Durata de obţinere a pământului de ţelină este de 8-12 luni, după care se cerne  şi se foloseşte ca atare. Ţelina se poate utiliza şi imediat după extragerea brazdelor , când se îndepărtează stratul înierbat, calităţile pământului în acest caz fiind inferioare.

Proprietăţile pământului de ţelină

Este un pământ greu , cu un grad mai redus de afânare şi permeabilitate: are structură granulară,  culoarea este brun – cafenie, fiind cel mai deschis pământ la culoare ( culoarea ţelinei este influenţată şi de natura solului de unde s-au luat brazdele ), este relativ bogat în elemente nutritive şi mai ales în azot  atunci când previne de pe terenuri cultivate cu plante leguminoase, PH-UL variază între 6,5 şi 8. Se recunoaşte uşor după culoarea deschisă, structura granulară şi resturile de ierburi incomplet descompuse.

Pământul de frunze

Rezultă în urma descompunerii frunzelor de arbori sau de la alte specii vegetale. Acestea se adună toamna , după căderea lor şi se aşează în platforme la suprafaţa solului sau sunt îngropate în şanţuri, gropi. Pe măsura aşezării frunzelor în platformă se intervine cu următoarele lucrări : stropirea cu apă sau must de bălegar, prăfuirea cu var ( 0,5 kg / 1 m3 de frunze ) şi tasarea uşoară a frunzelor, fie prin călcarea de către muncitori , fie prin lovire cu furca sau lopata. Adaosul de var se face cu scopul de a se neutraliza unii acizi care se formează în procesul de descompunere , cu efect dăunător, stagnant asupra acestuia. După construirea platformei , deasupra se pune un strat de pământ de 5-10 cm grosime sau se aşează folie uzată de material plastic pentru ca vântul să nu împrăştie frunzele. Procesul de fermentaţie este favorizat dacă pe parcursul verii , platforma se răscoleşte de 1-2 ori . Descompunerea frunzelor durează circa 2-3 ani. Pământul de frunze poate fi utilizat la  unele specii şi în stare de semidescompunere. Frunzele de fag stau la baza obţinerii unui pământ cu calităţi superioare . Cele de stejar şi cele de nuc nu se recomandă spre utilizare datorită unor esenţe cu efecte dăunătoare asupra plantelor.

Proprietăţile pământului de frunze

Este un pământ foarte uşor , cu un grad mare de afânare si de permeabilitate: culoarea este brun negricioasă , conţinutul este relativ redus în elemente nutritive , PH-UL este cuprins între 4,5 şi 6,5.

Se recunoaşte după resturile de peţioluri şi nervuri rămase în stare de descompunere.

Autor Constantin Claudiu

Publicat 20.12.2011

Foto : http://www.garickbulk.com

 

 

Comments are closed.