Topinamburul – Helianthus tuberosus L. (mere de pământ) – Cultivare, sfaturi utile, înmulţire.

Topinamburul.

 


Locul de origine al topinamburului  este nordul Americii , unde a fost luat în cultură de vechii indieni.

Topinamburul se cultivă pentru tuberculii săi , care se consumă atât în stare crudă , cât și preparați sub diferite forme.Astăzi prezintă interes ce plantă tehnică , dar și furajeră.Tuberculii de topinambur reprezintă o materie primă valoroasă pentru industria spirtului și a dulciurilor.Se prelucrează mult mai ușor decât cartoful.Pentru furaj  se întrebuințează atât tuberculii, cât și tulpinile.

Este o plantă anuală , ierboasă , care se înmulțește pe cale vegetativă.

Sistemul radicular se aseamănă cu al cartofului , cu deosebirea că este mai viguros.Partea subterană a tulpinii formează stoloni care , din punct de vedere morfologic , sunt identici cu tulpinile.Tuberculii iau naștere prin îngroșarea părții terminale a stolonilor , la fel ca și cei de cartofi.De cele mai multe ori , ei au formă neregulată , cu protuberanțe pronunțate.Tulpina este cilindrică , de consistență cărnoasă.Spre maturitate se lignifică la partea inferioară.Dintr-un tubercul pot lua naștere 2-6 tulpini înalte de peste 1 m.Frunzele sunt lung pețiolate și oval-lanceolate spre vârful tulpinii.Inflorescența se aseamănă cu floarea soarelui , dar capitulul este mai mic.Florile tubuloase sunt hermafrodite , fertile , având un caliciu alb-gălbui.Fructul este o achenă.Plantele de topinambur rezistă bine la temperaturi de -7 grade C , iar tuberculii suportă în pământ chiar și temperaturi de -30 grade C.

În general , dă rezultate bune pe toate tipurile de sol.

Tehnologia de cultură

Cultura se poate înființa după orice premergătoare , primăvara devreme , cu mașinile care se folosesc și la cartofi.Se practică distanțe de 60 – 70 cm între rânduri și 35 – 40 cm între cuiburi ,asigurând în felul acesta 35000 – 40000 de cuiburi la hectar.Cantitatea de tuberculi variază între 1000 – 1500 kg /ha.

După răsărirea plantelor se grăpează , iar la cca. trei săptămâni se execută răritul culturii și se fac 3-4 prașile mecanice.

Recoltarea topinamburului  include două lucrări aparte : recoltarea tulpinilor și recoltarea tuberculilor.Tulpinile se recoltează toamna după prima brumă , cât sunt încă verzi și suculente.Lucrarea se execută mecanizat. Tuberculii se scot cu plugul de cartofi , deoarece se desprind greu de stolon.Dacă se recoltează primăvara , stolonii se usucă în timpul iernii , în acest caz se pot folosi mașinile de recoltat cartofi.

 

Autor : biolog Cătălina I.

Publicat 28.04.2011

 

Comments are closed.