Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate , ca primă etapă a proiectării propriu-zise, reprezintă o lucrare alcătuită din piese scrise şi desenate care redau soluţionarea de principiu a programului din punct de vedere peisagistic, tehnic şi economic. Elaborarea acestui studiu debutează cu analiza complexă a terenului şi a ambianţei acestuia, în scopul armonizării soluţiilor de amenajare cu caracteristicile sitului şi cu funcţiile principale ale spaţiului verde, stabilite de studiul de prefezabilitate.
Cercetarea terenului şi culegerea tuturor informaţiilor şi datelor utile proiectării se desfăşoară după o anumită schemă logică. Prin examinare directă şi prin confruntare cu planul general de situaţie şi cu planul de sistematizare a zonei , se analizează amplasamentul , implicaţiile urbanistice sau de dezvoltare teritorială , aspectele sociale din zona de influenţă. Trebuie bine cunoscută componenţa şi structura zonei limitrofe , relaţiile optime şi aspectele determinante asupra compoziţiei viitorului spaţiu verde. Se culeg date privind folosinţele anterioare ale terenului şi influenţa lor în în fizionomia şi caracteristicile acestuia. Documentaţia se sistematizează pentru a permite uşurinţa consultării datelor culese.
Topografia terenului
Se analizează şi se completează planul topografic, studfiindu-se cu atenţie relieful terenului ( aspectul general şi detaliile). De asemenea , se cercetează elementele existente pe teren ( vegetaţie, apa, elemente decorative, drumuri, construcţii , instalaţii) şi posibilităţile de menţinere şi integrare a acestora în noua compoziţie . Luând în considerare multiplele aspecte legate de topografia terenului , proiectantul are posibilitatea să aprecieze potenţialul sitului pentru programul proiectului şi să stabilească în principiu: poziţiile de unde sunt avantajate perspectivele, necesităţile sau posibilităţile de modelare a reliefului , locurile cele mai indicate pentru amplasarea centrelor compoziţionale , zonele cele mai potrivite pentru construcţii, terenuri de sport, terenuri de joacă pentru copii, punctele cele mai logice pentru intrare, etc.
Condiţiile naturale
Se analizează factorii esenţiali care influenţează soluţiile de amenajare a terenului. Condiţiile hidrologice şi hidrogeologice. Apele naturale existente , nivelul freatic, compoziţia fizico-chimică şi bacteriologică a apelor, regimul hidrogeologic al terenului ( zonele inundabile, nedrenate sau mlăştinoase), constituţia geologică a terenului, etc. Reprezintă factori importanţi pentru soluţionarea unor probleme de proiectare ca : amenajarea lacurilor artificiale sau corectarea pieselor de apă naturale, amenajarea unor compoziţii specifice acvatice, folosirea apelor naturale pentru udatul plantaţiilor, stabilirea unor măsuri de ameliorare a terenului ( desecare, drenaj, etc.)
Condiţiile de climat ale zonei. Temperatura medie anuală , temperaturile extreme, regimul de precipitaţii , direcţia şi intensitatea vânturilor dominante, umiditatea aerului şi calitatea atmosferei ( gradul de poluare) sunt determinante atât în organizarea compoziţiei ( alegerea unor dotări şi amplasarea acestora, distribuirea plantaţilor, etc) cât şi pentru stabilirea sortimentului vegetal şi a anumitor aspecte tehnice ( materiale de construcţie, adâncimea de îngropare a instalaţiilor de udare şi apă potabilă, etc.) Se cercetează , de asemenea, factorii microclimatici în cuprinsul terenului: părţile expuse curenţilor şi vânturilor sau afectate de îngheţuri, zonele adăpostite, pantele însorite, care se încălzesc mai repede, terenurile care rămân mult timp sub zăpadă.Şi aceste aspecte influenţează asupra alegerii sortimentului şi amplasamentului vegetaţiei şi chiar pentru situarea unor dotări sau amenajări. Deosebit de importantă este cunoaşterea condiţiilor de sol ale terenului: grosimea stratului fertil, tipul de sol, textura, PH-ul, salinitatea sau alcalinitatea, prezenţa unor eventualedepozite de materii organice în curs de descompunere ( gunoaie), gradul de eroziune, etc. Pe terenurile mari este necesară o cartare a solurilor, cu indicarea măsurilor de ameliorare. Diferenţierea factorilor pedologici în cuprinsul viitoarei amenajări trebuie luată în consideraţie la alegerea şi amplasarea speciilor de plante.
Autor Constantin Claudiu
Publicat 03.11.2011
Bibliografie : ‚ Arhitectură peisageră „ – Prof. Univ. Dr. Ana- Felicia Iliescu
Editura Ceres 2003.

Comments are closed.