Elementele componente ale spaţiilor verzi IX.

31. Arbori şi arbuşti în forme geometrice. Multe din conifere , ca şi unele specii de foioase cu temperament de umbră , cu creşterea înceată şi frunza mică au o mare plasticitateşi se pretează a fi tăiate în forme geometrice de : ziduri, conuri, ghiulele, piramide, paralelipipede, etc. Dintre speciile care se pretează bine la tuns cităm : Taxus, Juniperus virginiana, Chamaecyparis lawsoniana, Thuja, etc. , apoi Buxus, Carpinus, Ulmus, Acer, Ligustrum, Phyladelphus, Spiraea, Lonicera, etc.

Bordurile , gardurile vii, zidurile verzi se execută din speciile citate , astfel : bordurile de 50 – 70 cm înălţime se pot face din Buxus sempervirens, Mahonia, Ligustrum, Taxus, Spiraea, etc. Gardurile vii de 70 cm – 5 metri înălţime se fac din Juniperus virginiana, Thuja, Taxus, Carpinus, Acer, Ulmus, Spiraea, etc.  Zidurile verzi mai mari de 5 metri înălţime se execută din Ulmus, Tilia, Carpinus, Fagus, Populus piramidalis, etc. Perdelele de protecţie se construiesc pentru apărarea unor obiective împotriva vântului , prafului, zăpezilor, pentru mascarea unor elemente inestetice, etc. Pentru construirea bordurilor şi a gardurilor vii se plantează pe 2- 3 rânduri specii de arbori sau arbuşti , la distanţa de 10 – 20 cm pe rând şi între rânduri, după ce s-a făcut în prealabil, desfundarea integrală a terenului, iar apoi pregătirea lui corespunzătoare. Plantele se recepează şi se conduc anual prin tăieri de formare şi îngrijire. Zidurile verzi se realizează prin plantarea deasă a unor specii de umbră şi prin dirijarea lor prin tăieri anuale. Perdelele de protecţie se realizează prin plantări de arbori şi arbuşti dintr-o singură specie, sau din specii în amestec, la distanţe de 1, 5 metri , pe mai multe rânduri, după necesităţi, astfel ca lăţimea lor să ajungă la 11- 50 metri. Ele pot fi penetrabile, semipenetrabile sau compacte.

Plantele agăţătoare se folosesc în scopul compactizării zidurilor verzi, a închiderii bolţilor, pentru decorarea zidurilor, coloanelor, pentru mascare, etc. Deasemeni, sunt foarte utile pentru decorarea foişoarelor de grădină, pentru îngrădirea unor terase, pentru decorarea unor colţuri ale caseicu dirijarea lor pe suporturi de căţărat, etc.

 

Autor Constantin Claudiu   Publicat 11.06.2011 Bibliografie Arboricultură ornamentală şi arhitectură  peisageră Prof.dr.docent V. Sonea Dr. Ing. L. Palade

Editura didactică şi pedagogică

 

Comments are closed.